Overlijden Mevr. J Creugers

Tot ons groot verdriet hebben wij afgelopen zondag vernomen dat ons erelid, mevr. J. Creugers-Sijstermans is overleden.

Namens bestuur en leden, wensen wij de familie veel sterkte toe.