Rijbaan regels

BIJLAGE 4 ( Praktisch handboek veilig paardrijden )


RIJBAANREGELS VOOR DE MANEGE ETC. (Voerendaal, 08-04-2007)

U kunt als onderneming uw eigen rijbaanregels -vaststellen.
U dient echter onderstaande regels tenminste op te nemen

Net als in het verkeer gelden ook in de rijbaan/rijbanen van deze accommodatie regels.
Ruiters/menners/koetsiers dienen zich aan onderstaande rijbaaregels te houden.
Desgevraagd geven de bestuursleden/ondernemer/medewerkers en de instructeur(s) u

graag een toelichting.

– Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met gesloten
kinband en voorzien van de CE en EN-1384 markering te dragen.

– Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen of jodpuhrs te dragen of
stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak,
gecombineerd met chaps.

– Bij het rijden dienen de laarzen of schoenen ruim in de stijgbeugeIs te zitten.

– Bij het rijden is het niet toegestaan grote uitstekende en/of loshangende sieraden
en losse kleding te dragen.

– Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan moet luid worden aangekondigd.

– Op- en afstijgen dient gestructureerd te geschieden.

– Bij het betreden of verlaten van de rijbak (rijhal) dient men beide deuren
te openen.

– De combinatie die op de linkerhand rijdt heeft bij het elkaar passeren
op de hoefslag voorrang.

– De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft
altijd voorrang.

– Combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren. Geef elkaar de ruimte.

– Wanneer er meerdere combinaties rijden dan gaat dressuur rijden
voor springen ( en mennen ).

– Wanneer er meer combinaties springen dan dient het springen van een hindernis
worden aangekondigd.

– Te paard, op een rijtuig en in de rijbaan mag niet worden gerookt.

– Na het verlaten van de rijhal is men verplicht om het overal het licht uit te doen
en te controleren of de deur naar de wc/kantine dicht en op slot is.
Bij het verlaten van de rijhal sluit men de schuifpoort en controleert of deze
vergrendeld c.q op slot is.

Buiten de verenigingslessen is men verplicht om een GSM bij zich te hebben als men
gebruik maakt van de buitenbak c.q rijhal.

Honden dienen op de accommodatie aangelijnd te zijn.