Tijden kantine en aanspreek accommodatie

Openingstijden Kantine:

Op vrijdagavond vanaf 19.30u t/m 23.00u.

Prijs consumptie : € 1,75

Prijs kaart á 10 consumpties € 15,00

Aanspreekpunt accommodatie Leon Eussen:

In principe iedere eerste zaterdag van de maand.

Veiligheids contact persoon:

Dhr. J.Loijens. j.loijens@valkenburg.nl 06-53788109